Chuyển File Từ SolidWorks Vào Mastercam

     

Một câu hỏi của người mới dùng các phần mềm , là làm thế nào để giao tiếp và trao đổi dữ liệu được giữa các phần mềm với nhau ? 

Vâng , chúng ta có cách và câu hỏi cụ thể hơn hay gặp cho người dùng phần mềm Mastercam và Solidworks hay các phần mềm cơ khí , là làm thế nào để đưa File Solidworks và Masetrcam để tiến hành bước lập trình Mastercam

Hiện nay tài liệu Mastercam , các giáo trình Mastercam khá nhiều , tuy nhiên các tài liệu này thường nói chung chung và không cụ thể , do đó sẽ có nhiều bạn không chú ý và gặp khó trong câu hỏi chuyển đổi này . 

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ , chúng tôi xin đưa ra 2 bước cơ bản sau đây để bạn hiểu , tuy nhiên xem 2 bước là gì thì cần hiểu về mặt bản chất là Solidworks và mastercam có thể đọc được lẫn nhau , và các phần mềm có thể đọc được lẫn nhau là nhờ vào định dạng chung ( IGS , STL , Step ... 

Đầu tiên File vẽ trên Solidworks bạn lưu lại với định dạng chung , ở đây chúng tôi khuyên các bạn nên thực hiện lưu về dạng Parasolid nhé , thứ tự như các bước năm sau đây


  1. Trên Solidworks Chọn thẻ File 
  2. Chọn Save As để lưu lại với một định dạng mới
  3. Chọn định dạng File muốn lưu , Nên chọn dạng Parasolid 
  4. Đặt tên và chọn vị trí lưu 
  5. Chọn Save để lưu lại 
Tiếp theo trên Masetrcam , bạn cần mở File vừa lưu lại trên Solidworks với bảy bước như hình bên dưới đây nhé .


Trong đó cần lưu ý theo thứ tự như sau 
  1. Chọn File > Chọn Open 
  2. Chọn Computer để chỉ định vị trí tệp cần mở
  3. Chọn Bowse 
  4. Chọn thư mục chứa File đã lưu
  5. Chọn định dạng đuôi cần mở
  6. Chọn File cần mở
  7. Chọn Open để mở lên 

 

Để cho dễ dàng và chi tiết hơn , mời bạn xem Video hướng dẫn , với lời giải thích đầy đủ hơn và đặc biệt bạn sẽ hiểu bản chất để áp dụng cho nhiều phần mềm khác nữa .