Thiết Kế Và Quy Hoạch Công Trình Công Nghiệp Cơ Khí | Sách Hay Free

  

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa , vị trí them chốt của nghành cơ khí càng được khẳng định , việc nhanh chóng đưa đến công nghiệp hóa đất nước thì trọng tâm hàng đầu là tổ chức và quy hoạch các doanh nghiệp cơ khí , đồng thời thiết kế , quy hoạch các công trình công nghiệp cơ khí mới 

Thiết kế , quy hoạch mới hoặc cải tạo các công trình công nghiệp nói chung và các nhà máy cơ khí nói riêng là một tất yếu khách quan nhằm tận dụng và phát huy năng lực sản xuất , bảo đảm và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Thiết kế , quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí là một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của cơ khí , có tính tổng hợp cao , chât lượng của công việc này có tác động lầu dài đến quá trình sản xuất của nhà máy .


Tài liệu này được trình bày trong 9 chương như sau 

  • Chương 01 - Những vấn đề cơ bản về thiết kế công trình công nghiệp cơ khí 
  • Chương 02 - Thiết kế , quy hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí 
  • Chương 03 -Thiết kế phân xưởng cơ khí 
  • Chương 04 -Thiết kế phân xưởng lắp ráp
  • Chương 05 -Thiết kế phân xưởng hàn 
  • Chương 06 -Thiết kế phân xưởng dụng cụ 
  • Chương 07 -Thiết kế phân xưởng sữa chữa cơ khí
  • Chương 08 -Thiết kế các bộ phận phụ 
  • Chương 09 -Tính toán kinh tế  

Bên dưới đây là link tải về cho bản PDF chuẩn và hoàn toàn miễn phí , bạn đọc có thể tải về tham khảo , trong trường hợp lỗi có thể báo nhanh qua Zalo 0971064139