Giáo Trình Máy Công Cụ Cắt Gọt PDF

 

Giáo trình "Máy Công Cụ Cắt Gọn" được biên soạn trên cơ sở "Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sữa chữa, khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọn kim loại sữa chữa". Nội dung sách được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. 

Mục tiêu môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất và có hệ thống trong các máy công cụ nhằm phục vụ cho đồ án công nghệ chế tạo máy, thực tập tay nghề và là cơ sở phát triển nâng cáo nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

 

 Hiện nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sữa chữa và khai thác thiết bị cơ khí là một ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, được sử dụng hầu hết trong các lĩnh vực công và nông nghiệp. Máy công cụ cắt gọn kim loại là thiết bị chủ chốt trong các doanh nghiệp và phân xưởng cơ khí để chế tạo ra các máy móc, khí cụ, dụng cụ và các sản phẩm khác dùng trong sản xuất và đời sống.

Cán bộ kỹ thuật và công nhân trong các ngành khai thác và sữa chữa thiết bị cơ khí được đào tạo phải có kiến thức cơ bản, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tế sản xuất như sử dụng, sữa chữa, lăp ráp... với mục đích đó, tài liệu cung cấp những lý thuyết cơ bản nhất trong lĩnh vực máy công cụ cắt gọn. 

 

 Giáo trình được biên soạn với dung lượng 45 tiết, bao gồm:

Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại

Chương 2: Máy Tiện

Chương 3: Máy khoan

Chương 4: Máy Phay

Chương 5: Máy Bào

Chương 6: Máy mài, máy xóc, máy chuốt

Chương 7: Thiết bị cơ khí hóa và tự động hóa

Tài liệu  , định dạng PDf cực kỳ thuận tiện dành cho bạn tải về và tham khảo , link tải có sẵn ngay bên dưới đây dành cho bạn

Mật Khẩu giải nén nếu có là : mecadvn.com