Giáo Trình Soldiworks Cực Hay | Mastering SolidWorks

 

 Mastering SolidWorks  là một cuốn sách Solidworks cực kỳ chi tiết và dễ hiểu dành cho người tự học Solidworks , cuốn sách được biên tập chi tiết với 1219 Trang PDF , cực kỳ công phu với hệ thống hình ảnh minh họa và các ví dụ thực hành theo hướng thực tế . 

Nói về độ chi tiết thì có thể nói , cuốn sách là cực kỳ chi tiết , xứng đáng là cuốn giáo trình Solidworks thuộc dạng Top trong nhóm giáo trình tự học Solidworks .

  

Toàn bộ giáo trình được tác giả chia thành 4 phần lớn , trong đó có rất nhiều chương nhỏ được sắp xếp một cách tuần tự , Bao gồm 

 • Part I: Introducing SolidWorks Basics
 • Part II: Building Intelligence into Your Parts
 • Part III: Working with Assemblies
 • Part IV: Creating Drawings
 • Part V: Using Advanced and Specialized Techniques


Toàn bộ tài liệu có 39 Chương bao gồm như sau đây . 

 • Chapter 1 • Introducing SolidWorks . 3
 • Chapter 2 • Navigating the SolidWorks Interface . 25
 • Chapter 3 • Working with Sketches and Reference Geometry . 61
 • Chapter 4 • Creating Simple Parts and Drawings . 111
 • Chapter 5 • Using Visualization Techniques 143
 • Chapter 6 • Getting More from Your Sketches . 183
 • Chapter 7 • Modeling with Primary Features 217
 • Chapter 8 • Selecting Secondary Features . 261
 • Chapter 9 • Patterning and Mirroring 283
 • Chapter 10 • Using Equations 317
 • Chapter 11 • Working with Part Configurations . 335
 • Chapter 12 • Editing, Evaluating, and Troubleshooting 371
 • Chapter 13 • Building Efficient Assemblies . 415
 • Chapter 14 • Getting More from Mates 449
 • Chapter 15 • Patterning and Mirroring Components . 483
 • Chapter 16 • Working with Assembly Sketches and Layouts . 499
 • Chapter 17 • Using Assembly Tools . 515
 • Chapter 18 • Using Libraries, Assembly Features, and Hole Wizard 537
 • Chapter 19 • Controlling Assembly Configurations
 • Chapter 20 • Modeling in Context . 605
 • Chapter 21 • Editing, Evaluating, and Troubleshooting Assemblies 637
 • Chapter 22 • Working with Large Scale Design . 657
 • Chapter 23 • Animating with the MotionManager . 669
 • Chapter 24 • Automating Drawings: The Basics 705
 • Chapter 25 • Working with Drawing Views 727
 • Chapter 26 • Using Annotations and Symbols . 765
 • Chapter 27 • Dimensioning and Tolerancing . 787
 • Chapter 28 • Using Layers, Line Fonts, and Colors . 809
 • Chapter 29 • Working with Tables and Drawings 821
 • Chapter 30 • Creating Assembly Drawings 845
 • Chapter 31 • Modeling Multibodies 873
 • Chapter 32 • Working with Surfaces . 907
 • Chapter 33 • Employing Master Model Techniques . 935
 • Chapter 34 • Using SolidWorks Sheet Metal Tools 949
 • Chapter 35 • Creating Sheet Metal Drawings 1005
 • Chapter 36 • Creating Weldments and Weldment Drawings . 1017
 • Chapter 37 • Using Imported Geometry and Direct-Editing
 • Chapter 38 • Using Plastic Features 1073
 • Chapter 39 • Using Mold Tools . 1107

Bên dưới đây là một số hình ảnh về sách , bạn đọc có thể xem qua , trước lúc quyết định tải về tham khảo nhé . 

Tài liệu  , định dạng PDf cực kỳ thuận tiện dành cho bạn tải về và tham khảo , link tải có sẵn ngay bên dưới đây dành cho bạn