Các Phương Pháp Gia Công Tinh | Hay Và Miễn Phí

 

Chất lượng bề mặt của chi tiết được hình thành trong quá trình thực hiện các nguyên công có tính đến yếu tố di truyền công nghệ (tính in dập). Tuy nhiên, quan trọng nhất là các nguyên công gia công tinh, bởi vì ở các nguyên công này các đặc tính chất lượng của lớp bề mặt được hình thành rõ nét. Điều này nói lên tần quan trọng của các phương pháp gia công tinh trong quy trình công nghệ và sự cần thiết phải xác định phương pháp gia công hợp lý với chế độ cắt tối ưu.

  

Trong sản xuất đã và đang ứng dụng nhiều phương pháp gia công tinh khác nhau. Các phương pháp này có thể tập trung lại thành bốn nhóm chính là: gia công bằng dụng cụ cắt có lưỡi, gia công bằng các hạt mài kết dính, gia công bằng các hạt mài tự do và gia công bằng biến dạng dẻo bề mặt.

Mỗi một phương pháp có đặc thù riêng với khả năng công nghệ và phạm vi ứng dụng nhất định.

Để nâng cao hiệu quả của các nguyên công gia công tinh cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu để tìm ra những điều kiện công tối ưu và sử dụng các thiết bị hợp lý. Tài liệu được biên tập chi tiết trong 12 chương , như bên dưới đây , tiếp nữa là link tải sách ở cuối bài viết , bạn có thể tải về tham khảo hoàn toàn miễn phí  • Chương 1. Chất lượng bề mặt chi tiết máy
 • Chương 2. Gia công tinh bề mặt chi tiết máy bằng dụng cụ có lưỡi
 • Chương 3. Mài bằng các loại đá mài
 • Chương 4. Mài khôn
 • Chương 5. Mài nghiền bề mặt chi tiết máy
 • Chương 6. Mài siêu tinh xác
 • Chương 7. Mài bằng đai mài
 • Chương 8. Gia công điện hoá
 • Chương 9. Gia công tinh bằng hạt mài tự do
 • Chương 10. Đánh bóng bề mặt chi tiết máy
 • Chương 11. Gia công chi tiết bằng biến dạng dẻo lớp bề mặt
 • Chương 12. Hiệu quả kinh tế của các phương pháp gia công tinh 

Tài liệu , định dạng PDf cực kỳ thuận tiện dành cho bạn tải về và tham khảo , link tải có sẵn ngay bên dưới đây dành cho bạn