Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí -Tập 2 | Trần Hữu Quế

 

Mỗi bài tập đều có các phần : mục đích và yêu cầu, nội dung bài tập, hướng dẫn thực hiện, các đề bài, gợi ý. Số lượng đề bài nhiều, đa dạng và phong phú giúp sinh viên có nhiều đề bài để rèn luyện. Đây là cuốn tài liệu tham khảo rất bổ ích dùng cho các bạn sinh viên các ngành kỹ thuật.

Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí -Tập 2 | Trần Hữu Quế 

Tập 2 cuốn Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí sẽ giới thiệu đến bạn đọc 11 bài tập, cụ thể như sau:

  • 1. Vẽ quy ước bánh răng.
  • 2. Lập bản vẽ chi tiết. 3. Thành lập bản vẽ thiết kế chi tiết ( Bài tập Cad)
  • 4. Lập bản vẽ lắp.
  • 5. Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết.
  • 6. Đọc bản vẽ cơ khí.
  • 7. Vẽ hình khai triển
  • 8. Vẽ Thiết kế 9. Thành lập bản vẽ lắp(bài tập CAD)
  • 10. Đọc và vẽ sơ đồ
  • 11.Đọc bản vẽ xây dựng

  Tài liệu  , định dạng PDf cực kỳ thuận tiện dành cho bạn tải về và tham khảo , link tải có sẵn ngay bên dưới đây dành cho bạn

Vẽ kỹ thuật, tài liệu vẽ kỹ thuật cơ khí, bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí, giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí,sách vẽ kỹ thuật cơ khí, sách vẽ kỹ thuật cơ khí trần hữu quế, đọc bản vẽ kỹ thuật cơ khí