3D Quick Mold For Solidworks Full Link Chuẩn


 

3D QuickMold ® là một giải pháp thiết kế khuôn nhựa chuyên nghiệp. Sự ra đời và phát triển của 3D QuickMold giải quyết các vấn đề thiết kế khuôn nhựa phức tạp. 

3D QuickMold và sử dụng các quy trình làm việc công nghiệp cùng  các cửa hàng khuôn. Dễ sử dụng và khả năng thiết kế khuôn mẫu mạnh mẽ, 3D QuickMold đã được người sử dụng đánh giá cao.

3D QuickMold cho phép các nhà thiết kế khuôn mẫu lựa chọn nhiều cách thức khác nhau. Người sử dụng có thể lựa chọn từ trên xuống hoặc phương pháp tiếp cận từ dưới lên. Cách tiếp cận từ trên xuống cho phép người dùng làm chủ và bố trí lòng khuôn, lựa chọn các cấu trúc khuôn, trước khi tách khuôn. Nó hỗ trợ việc tạo ra các lớp vật liệu và tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch mua  trong chu trình thiết kế toàn bộ là kết quả của thiết kế tham số 3D.
Phương pháp tiếp cận từ dưới lên sẽ hướng dẫn người sử dụng hoàn thành các bước chia khuôn trước khi đi các quá trình chính và bố trí lòng khuôn, và lựa chọn cơ cấu khuôn. Cách tiếp cận này  rất phù hợp với thiết kế khuôn mẫu  phức tạp. Là  giải pháp thiết kế khuôn nhựa chuyên nghiệp, cung cấp tự động hóa,  đồng thời cho phép người dùng điều chỉnh và tinh chỉnh để xử lý khuôn mẫu thiết kế mới. 3D QuickMold cung cấp sự linh hoạt trong các giai đoạn khác nhau trong chu trình thiết kế khuôn.

Giới thiệu với bạn đọc bộ cài của Add-in này , với dung lượng 480M , tích hợp cho phiên bản từ Solidwork 2011  đến Solidwork 2015 , đã bao gồm thuôc thang đầy đủ.

Bên dưới đây là link tải 3D Quick Mold For Solidworks  chuẩn dành cho bạn , bộ cài này đã bao gồm thuốc đầy đủ dành cho bạn nhé 
Mật khẩu giải né nếu có mặc định là : solidworkslearning.com