Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí PDF

  

Trong lịch sử phát triển cảu xã hội , chúng ta đã sử dụng rất nhiều loại vật liệu khác nhau , với tính năng sử dụng của chúng ngày càng cao hơn 

Tài liệu vật liệu cơ khí này được biên soạn chi tiết về các yếu tố cũng như những kiến thức cần thiết trang bị cho dân kỹ thuật 

Tài liệu được biên tập bao gồm chương và các phần như sau 

  • Chương 1 : Cấu trúc tinh thể của vật liệu
  • Chương 2 : Giản đồ pha
  • Chương 3 : Kết tinh và khuêch tán trong vật liệu
  • Chương 4 : Biến dạng dẻo và cơ tính của vật liệu
  • Chương 5 : Ăn mòn và bảo vệ vật liệu 
  • Chương 6 : Gang và thép
  • Chương 7 : Kim loại và hợp kim màu 
  • Chương 8 : Các vật liệu phi kim 
  • Chương 9 : Vật liệu kỹ thuật điện 
  • Chương 10 : Nhiệt luyện thép

Bên dưới đây là link tải về cho bản PDF chuẩn và hoàn toàn miễn phí , bạn đọc có thể tải về tham khảo , trong trường hợp lỗi có thể báo nhanh qua Zalo 0971064139 

Mật khẩu giải nén nếu có mặc định là : Mecadvn.com