Thiết kế theo phương trình toán học với Creo Parametric


          Trong thực tế khi thiết kế các sản phẩm công nghiệp việc tính toán thiết kế tuân theo các quy luật toán học , tuân thủ theo phương trình là điều khó tránh khỏi , Việc người dùng thiết lập quan hệ toán học sẽ giúp cho người dùng tạo ra được các sản phẩm tuân thủ theo được các quy luật tính toán trước đó .

           Bên dưới đây là tài liệu hướng dẫn cho người dùng thực hiện thiết lập quan hệ phương trình giữa các thông số để xây dựng nên các đường cong , trên cơ sở đường cong này người dùng sẽ xây dựng nên các vật thể . Bên dưới đây là hình ảnh một số phương trình trong tài liệu . Người dùng có thể tải về miễn phí tài liệu theo đường link bên dưới đây.Đường link tải về : Tại đây