Nghiên Cứu Lập Trình Nâng Cao Macro Cho Máy Phay CNC Bridgeport - TC1


      Trong hoạt động công tác và thực tế sản xuất để góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển nước nhà. Việc tiếp cận và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, các công nghệ cao của thế giới và khu vực vào ngành cơ khí là rất quan trọng và cấp thiết.
     Vì vậy đề tài " Lập trình nâng cao Macro cho máy phay CNC BRIDGEPORT - TC1 " có tính cấp thiết bởi nó phù hợp với nền sản xuất hiện đại, dồng thời giúp tiếp cận với phương thức lập trình mới của máy điều khiển số bằng các chương trình truyền tham số qua lập trình Macro là một phương thức lập trình còn rất mới mẻ.Nội dung tài liệu gồm:

  • Chương 1: Tổng quan về máy phay CNC BRIDGEPORT - TC1.
  • Chương 2: Kỹ thuật lập trình máy phay CNC.
  • Chương 3: Nghiên cứu lập trình Macro A và Macro B.
  • Chương 4: ứng dụng triển khai chương trình Macro cho trung tâm gia công BRIDGEPORT - TC1 để mở rộng khả năng của máy

Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết
Link tải về tài liệuTại Đây