GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP


         Trong công nghiệp cơ khí, để có một cụm thiết bị hay một đơn vị thiết bị, máy móc hoàn chỉnh, cần những chi tiết máy có hình dạng và kích thước khác nhau làm từ những vật liệu khác nhau lắp ráp lại. Giai đoạn đầu, những chi tiết máy là những phôi thô có hình dạng thích hợp. Qua nhiều quá trình công nghệ khác nhau như: tiện, phay, bào, khoan, khoét, dao, cắt ren, cắt răng, mài,... chúng trở thành những chi tiết máy hoàn chỉnh. Để thực hiên các quá trình công nghệ nêu trên, còn phải sử dụng hệ thế dụng cụ ( dụng cụ cắt, dao cắt), đồ gá và máy công cụ.

     
      Tất cả các dụng cụ tham gia vào quá trình chế tạo các sản phẩm nêu trên và các dụng cụ cầm tay như búa nguội, kìm nguội, chìa vặn ( môcnơvit) hoặc các dụng cụ làm việc theo nguyên lý tạo hình bằng biến dạng dẻo ( khuôn mẫu, chày, cối,...) được gọi chung là dụng cụ công nghiệp
Nội dung của giáo trình "Thiết kế dụng cụ công nghiệp" này chỉ giới hạn trong phạm vi thiết kế những dụng cụ tham gia tạo hình phoi những chi tiết thông dụng thường gặp. Những dụng cụ này gọi chung là dụng cụ cắt.
Những bộ phận cơ bản của dụng cụ cắt là:
Phần cắt ( phần làm việc của dụng cụ cắt ).
Phần thân ( phần chuôi ) - phần để kẹp chặt dụng cụ vào máy.

 
       Tùy từng đặc điểm công nghệ và từng nguyên công mà mỗi loại dụng cụ cắt có yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Ví dụ phần thân, đặc biệt là phần chôi, ngoài yêu cầu của phần cắt trong công nghệ CNC, CAM thì còn có yêu cầu độ chính xác đặc biệt cao để lắp vào các ổ dao trên máy CNC. Về mặt kích cỡ chúng được tiêu chuẩn hóa để thuận tiện trong chế tạo và sử dụng. Trong giáo trình này chúng ta tập trung nghiên cứu phần quan trọng nhất của dụng cụ cắt, đó là phần cắt.
      Để kịp thời có tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ khí ở giai đoạn mới, chúng tôi biên soạn cuốn sách "Thiết kế dụng cụ công nghiệp" này.
Sách dùng cho sinh viên ngành cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau trong các trường đại học, cao đẳng, đồng thời có thể dùng làm tài liệu cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật ở các viện, các cơ sở sản xuất và các trường ký thuật nghiệp vụ khác.


Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết
Link tải về tài liệuTại Đây