Đồ Án Môn Học Chi Tiết Máy | Hay và Miễn Phí

       Đồ án môn học chi tiết máy là một trong những đồ án rất quan trọng đối với sinh viên học tập các chuyên ngành có gốc ngành cơ khí. Đây là một dịp sinh viên phải vận dụng đồng thời và hiệu quả các kiến thức của nhiều môn học đã thâu thái được để thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung.
Thiết kế máy cơ khí là một công việc đòi hỏi sự kế thừa và sự sáng tạo liên tục. Cuốn sách Đồ án môn học chi tiết máy sẽ giúp cho sinh viên hoàn thành tốt môn học chi tiết máy, góp phần hình thành những phẩm chất cần thiết của nhà thiết kế máy cơ khí hiện đại phục vụ tốt cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước...

      Sách đồ án môn học chi tiết máy bao gồm những phần sau:
      Phần thứ nhất: Giới thiệu một số Đề án môn học chi tiết máy. Các đề này hàm chứa tất cả những nội dung mà sinh viên đã được nghiên cứu trong phần lý thuyết.
      Phần thứ hai: Trình bày hoàn chỉnh việc tính toán thiết kế hai đồ án để làm mẫu. Việc tính toán thiết kế các bộ truyền cơ khí như: truyền động đai, truyền động xích, truyền động bánh răng trụ tròn răng thẳng, răng nghiêng, truyền động bánh răng côn: truyền động trục vít - bánh vít được trình bày cụ thể, tỉ mỉ. Những vấn đề về độ bền mỏi của các chi tiết máy đều đặc biệt chú ý, vì ứng suất trong các chi tiết máy của máy đều biến đổi theo thời gian. Việc tính chọn then, khớp nối, ổ lăn... Trình bày rõ ràng mạch lạc giúp cho sinh viên bớt lúng túng khi phải tuân thủ các quy chuẩn của nước nhà ( TCVN) hoặc quy chuẩn quốc tế (IOS). Phương pháp trình bày nhất quán: viết các công thức tổng quát (kể cả nguồn tra cứu, áp dụng, nội dung, nội suy), thay các trị số cụ thể có trong các công thức đó, sau đó là kết quả cuối cùng. Mức độ chính xác của các phép tính: lấy tới hai chữ số sau dấu phẩy động. Khi cần làm tròn, các số lấy theo lý thuyết sai số.
Các bản vẽ lắp và bản bẽ chế tạo thuộc hai đồ án mẫu cũng được giới thiệu đầy đủ theo đúng yêu cầu của đề đồ án trong phần thứ tư.


     Phần thứ ba: Giới thiệu một số chương trình tự động hóa tính toán tối ưu trong môi trường Maple. Những mô đun chương trình này có thể nâng cấp, phát triển vì chúng được trình bày dưới dạng mã nguồn mở. Chúng vô cùng có ích cho mọi người khi cần tự động hóa tính toán tối ưu vì chỉ việc nhập liệu mới sẽ nhanh chóng thu được các kết quả tính toán. Trên cơ sở đó, người thiết kế sẽ chọn lựa được phương án tối ưu theo một số hàm mục tiêu nào đó.
   Phần thứ tư: Giới thiệu một số kết cấu điển hình và một số bản vẽ chế tạo giúp sinh viên có thể mô phỏng vẽ trên PC trong môi trường AutoCAD với các phiên bản khác nhau ( từ 14 trở lên).
Sách Đồ án môn học chi tiết máy phục vụ tất cả những ai quan tâm, tìm hiểu và phải thực thi việc thiết kế, chế tạo các chi tiết máy cơ khí có công dụng chung.
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .

Link tải về tài liệu: Tại Đây