LẬP TRÌNH CNC - KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNC TIÊN & PHAY/ sách hay chia sẻ miễn phí       KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNC TIÊN & PHAY là Quyển 1 trong bộ sách " Kỹ thuật lập trình CNC" gồm 3 quyển : Quyển 1: Tiện và Phay CNC, Quyển 2: Lập trình cho máy cắt dây CNC, Quyển 3: Kỹ thuật lập trình CNC nâng cao, do các tác giả sưu tầm và biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các hệ Cao đẳng, Trung cấp và Công nhân, trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh theo nội dung chương trình môn học "Công Nghệ gia công CNC".


Tài liệu gồm 6 chương:
Chương I: Giới thiệu chung.
Chương II: Cơ sở lập trình phay NC
Chương III: Các chu trình
Chương IV: Tiện CNC - Giới thiệu chung
Chương V: Kỹ thuật lập trình tiện CNC
Chương IV: Các chu trình tiện
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .

Link tải về tài liệu: Tại Đây