Kỹ Thuật Sữa Chữa Máy Công Cụ / Sách Hay Chia Sẻ Miễn Phí


       Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghiệp gia công cắt gọn cũng đã có những thay đổi sâu sắc. Chất lượng của các sản phẩm cơ khí không ngừng tăng lên, trong khi đó giá thành của chúng lại càng giảm. Vì vậy trong một số trường hợp, sửa chữa phục hồi các chi tiết bị hỏng có thể không hiệu quả bằng thay mới. Tuy vậy trong đa số trường hợp, việc sửa chữa phục hồi nâng cấp thiết bị sau một thời gian dài làm việc vẫn có nhu cầu rất lớn và có ý nghĩa kinh tế xã hội cao.


      Vì sữa chữa máy là một lĩnh vực rất phức tạp, cuốn sách này đi sâu về các công việc có liên quan đến lĩnh vực gia công phục hồi cơ khí. Trong quá trình sửa chữa, để có thể chuẩn đoán phát triển nhanh các hỏng hóc, quyết định nhanh và chính xác các nội dung cần sửa chữa, người thợ sửa chữa máy phải được trang bị một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật sửa chữa hệ thống điều khiển cơ, điện và thủy lực. Vì vậy trong cuốn sách này chúng tôi đưa thêm vào một số nội dung hướng dẫn cho người đọc các phương pháp đơn giản nhằm loại trừ các sai hỏng và sự cố hệ thống điều khiển cơ khí cũng như thủy lực gây ra khi chuẩn đoán.
Để đáp ứng sự phát triển nhanh của kỹ thuật gia công trên các máy điều khiển số ( CNC), chúng tôi cũng đưa thêm vào một nội dung mới là điều chỉnh và sửa chữa các máy CNC


    Tài liệu bao gồm 9 chương như sau:
Chương 1 : Tổng quan về công nghệ sữa chữa máy công cụ
Chương 2 : Các việc cần làm trước khi sữa chữa máy công cụ
Chương 3 : Kiểm tra trong phục vụ kỹ thuật và sữa chữa máy công cụ
Chương 4 : Đồ ga và trang bị công nghệ để phục vụ kỹ thuật và sữa chữa máy
Chương 5 : Sữa chữa các chi tiết và cụm chi tiết riêng lẽ của máy
Chương 6 : Sữa chữa các chi tiết của hệ thống điều khiển cơ khí và hệ thống thủy lực
Chương 7 : Sữa chữa băng máy, bàn dao , bàn máy, ban trượt
Chương 8 : Phục vụ kỹ thuật và sữa chữa máy CNC
Chương 9 : Lắp ráp máy sau sữa chữa
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .

Link tải về tài liệu: Tại Đây