Giáo Trình Lý Thuyết Chuyên Môn Nguội Sữa Chữa| Sách hay miễn phí


       Hiện nay, nhu cầu giáo trình dạy nghề để phục vụ cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trên phạm vi toàn quốc ngày một tăng, đặc biệt là những giáo trình đảm bảo khoa học, hệ thống, ổn định và phù hợp với điều kiện thực tế công tác dạy nghề ở nước ta. 

      
       Chúng tôi sưu tầm và gửi tới bạn đọc Giáo trình"Giáo Trình Lý Thuyết Chuyên Môn Nguội Sữa Chữa" được biên soạn dựa theo chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và được tác giả cụ thể hóa bằng chương trình chi tiết. Nội dung của giáo trình nhằm trang bị kiên thức cơ bản về kỹ thuật chuyên môn nguội sửa chữa phụ vụ cho việc giảng dạy và đào tạo công nhân kỹ thuật ở các trường nghề hoặc trung tâm dạy nghề.
Tài liệu gồm 6 chương:
  • Chương I: Kế hoạc sữa chửa máy - Sửa chữa bộ truyền
  • Chương II: Sữa chữa thân máy - trục - gối đỡ
  • Chương III: Sữa chữa hệ thống thủy lực.
  • Chương IV: Sữa chữa máy tiện vạn năng.
  • Chương V: Sữa chữa máy khoan - phay - bào.
  • Chương VI: Sữa chữa máy mài.
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .


Link tải về tài liệu: Tại Đây