Giáo Trình Công Nghệ Hàn | Sách Hay Miễn phí


Giáo trình CÔNG NGHỆ HÀN được biên soạn theo đề cương do vụ THVN - DN, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối quan hệ logic chặt chẽ.      Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm :
  • Chương 1: Khái niệm chung về hàn
  • Chương 2: Hàn hồ quang tay
  • Chương 3: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ
  • Chương 4: Hàn điện tiếp xúc
  • Chương 5: Hàn khí
  • Chương 6: Cắt kim loại và hợp kim
  • Chương 7: Ứng suất và biến dạng hàn
  • Chương 8: Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra
  • Chương 9: Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất

       Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là Học sinh THCN, công nhân lành nghề bậc 3/7 và nó cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật cũng như Kỹ thuật viên đang làm việc tại các cơ sở kinh tế nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .Link tải về tài liệu: Tại Đây