Bộ tài liệu Mastercam X6 - 545 Trang


        Mecad gửi tặng bạn đọc tài liệu mastercam X6 dưới đây . Đây là cuốn tài liệu chính hãng, sẽ hướng dẫn cho bạn đọc chi tiết việc thiết lập và các phương pháp lập trình trên Mastercam X6 . Toàn bộ tài liệu được chia thành 11 chương khác nhau , hệ thống hình ảnh màu minh họa dễ hiểu , chắc chắc tài liệu sẽ mang lại giá trị tham khảo cao cho người học . 


Chapter 1 Computer Essentials
Chapter 2 Mastercam Workspace
Chapter 3 CAD Drawing
Chapter 4 Advanced CAD Drawing
Chapter 5 Solid Modeling
Chapter 6 Drill Toolpaths
Chapter 7 Contour Toolpaths
Chapter 8 Pocket Toolpaths
Chapter 9 2d High Speed and FBM
Chapter 10 Rotary Toolpaths
Chapter 11 Change Recognition


Link tải về miễn phí : Tại Đây