Thiết kế và khuôn mẫu với Solidworks - Tiếng Việt


      
   Tài liệu này hoàn toàn bằng tiếng việt , 86 Trang , Thông qua tài liệu này bạn đọc sẽ được hướng dẫn các lệnh trong Solidworks , kết cấu một bộ khuôn hoàn chỉnh và đặc biệt là ứng dụng Soliworks cho việc thiết kế khuôn .
      Bạn đọc có thể tải về hoàn toàn miễn phí ở đường link bên dưới đây . Nếu bạn đọc chưa rõ về Modun thiết kế đường ống, có thể xem video bên dưới .Mật Khẩu giải nén nếu có là : mecadvn.com