Sổ Tay Bảo Dưỡng Công Nghiệp Tiến Tiến


Tài liệu này sẽ rất bổ ích cho những bạn sắp sữa và đăng đảm nhiệm công việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống sản xuất , hệ thống máy tại các nhà máy, công ty sản xuất . tài liệu dạng màu, bản chuẩn , định dạng PDF , số trang 197 . 


Cuốn “Sổ tay Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến” được viết để phục vụ các đối tượng:
  • Các cán bộ quản lý bảo dưỡng (cấp quản lý trung gian)
  • Các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp (cấp cao)
  • Các cán bộ kỹ thuật bảo dưỡng hoặc sản xuất- bảo dưỡng (cấp quản lý trung gian)
       Đây là ba nhóm đối tượng quyết định đối với triển khai Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, các cán bộ giảng dạy, các nhà nghiên cứu, tư vấn và các nhà thiết kế thiết bị cũng có thể tham khảo các phần liên quan đến chuyên môn của mình.
        Trong 3 nhóm người đọc chính, nhu cầu kiến thức và các vấn đề cần giải quyết khác nhau đáng kể. Vì vậy chúng tôi cấu trúc cuốn Sổ tay theo hai lớp: (1) lớp cơ bản và nguyên lý; (2) lớp kiến thức chuyên sâu cung cấp cơ sở lý thuyết cho quản lý và kỹ thuật bảo dưỡng.Link download : Tại đây