Những tính năng mới Solidworks 2016Như vậy là phiên bản Solidowrks 2016 chính thức sắp ra đời , phiên bản lần này sẽ có những cải tiếng đáng kể về các vấn đề chính như sau.
 1. Reversing Sketch Offsets
 2. Expandable PropertyManager Input Boxes
 3. Purge Unused Features…
 4. Choosing a Configuration While Adding a Component
 5. Virtual Subassemblies
 6. Toggling the Visibility of Bodies or Components
 7. Converting Entities with Internal Loops
 8. Automatic Border
 9. DimXpert for Assemblies
 10. Redesigned Triad Controls
 11. Reusing Absorbed Reference Curves
Trong đó các đổi mới này được trình bày như sau .

1-Reversing Sketch Offsets
       Bạn đã bao giờ cần phải đảo chiều của một phác thảo tương đối sau khi bạn đã rời bỏ các lệnh? Trước đây, bạn phải xóa hoặc tạo bản phác thảo khác để thay đổi hướng của các chi tiết. Có thể bạn đã sử dụng cách cũ để đổi hướng một cách tương đối, kéo các hình về phía bên kia và tạo ra hướng ngược lại để đánh lừa? Bây giờ, bạn không còn phải thực hiện các công việc như thế nữa! Trong phần mềm SOLIDWORKS 2016, bạn có thể chỉnh sửa các bản phác thảo và đảo ngược chiều tương đối của các chi tiết với chức năng Reverse Direction.2-Expandable PropertyManager Input Boxes


        Khi PropertyManager chứa một hộp dữ liệu đầu vào là danh sách các lựa chọn, danh sách mở rộng để hiển thị tất cả các lựa chọn. Bạn cũng có thể kéo xuống dưới cùng của danh sách để điểu chỉnh kích thước của chúng. Trước đây, các hộp dữ liệu đầu vào chỉ hiển thị 3 dòng. Khi có bất kỳ lựa chọn, bạn phải di chuyển đến vị trí của một lựa chọn cụ thể. Bây giờ, nếu bạn tạo ra một tính năng fillet (bo góc) và cần phải lựa chọn nhiều cạnh, khi bạn thực hiện các lựa chọn, danh sách sẽ mở rộng. Kéo mép dưới của danh sách để kéo dài hoặc rút ngắn lại.
         Để trở về danh sách với kích thước đầy đủ, nhấp chuột phải và chọn Autosize hoặc nhấp đúp vào mép dưới cùng của danh sách. Nếu bạn có thêm lựa chọn sử dụng một PropertyManager có thể cung cấp cho bạn hai danh sách., bạn có thể thay đổi kích thước một danh sách mà không ảnh hưởng đến danh sách đang hoạt động. Ví dụ, nếu bạn có thêm lựa chọn cho một danh sách và danh sách đó đang được mở rộng thêm, bạn có thể thu nhỏ danh sách hoạt động để có thêm chỗ cho các lựa chọn mới và vẫn có thể thêm lựa chọn vào danh sách đầu tiên mà không cần phải tập trung lại vào nó.3-Purge Unused Features…
         Trong các chi tiết và lắp ráp, bạn có thể chọn xóa các tính năng và các thành phần bị khử (suppress) trong tất cả các cấu hình của mô hình. Bạn cũng có thể lựa chọn xóa các đối tượng hình học tham khảo và các sketch không được sử dụng, tất nhiên chún không có các tham khảo nhánh trong mô hình. Nằm trong menu Shortcut của bạn bằng cách nhấp chuột phải, đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để làm sạch FeatureManager Design Tree của bạn, và loại bỏ được những tính năng và các thành phần không sử dụng._____________________________
Nguồn tham khảo ở đây