DVD Hướng dẫn sử dụng ProE của hãng PTC

DVD Hướng dẫn sử dụng ProE của hãng PTC 
Tài liệu này là chính là tài liệu sử dụng cho việc hướng dẫn người dùng của hãng PTC , đây thực sự là một DVD bô ích cho những ai muốn học tập ProE , tài liệu định dạng Iso , dung lượng gần 2G , toàn bộ có 20 phần khác nhau, trong đó bao gồm cả các Video hướng dẫn và part thực hành .




Link download :  Tài liệu đã được thu hồi , xin vui lòng liên hệ để mua