Thiết kế với NX 9.0 & 10 ( Hoàn toàn bằng Tiếng việt)

Thiết kế với NX 9.0 & 10 ( Hoàn toàn bằng Tiếng việt)

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng việt , do đội ngũ nhân viên Mecad biên soạn , tài liệu phù hợp cho tất cả các đối tượng mong muốn học NX cho công việc , đặc biệt cho người tự học và những bạn mới bắt đầu . Dưới đây là Video Demo và  một số hình ảnh về tài ,liệu .

Link tải về : Liên hệ trực tiếp