Biện pháp chuyển từ PDF sang Autocad

Biện pháp chuyển từ PDF sang Autocad 
Việc chuyển đổi từ các định dạng khác sang PDF thật đơn giản và mang lại những tiện lợi nhất định , đặc biệt đó là hạn chế chỉnh sữa , hay hỗ trợ cho in ấn . Tuy nhiên điều ngược lại thì sao?

Bạn đã gặp trường hợp sếp dao cho bạn dự án mới phải thi công, trong đó đối tác lại chuyển cho bạn toàn là dữ liệu định dạng PDF không? Việc đo đạc và chỉnh sữa trên đó gần là một việc không thể . Chúng tôi để xuất cho bạn hai phương pháp sau đây, sẽ mang lại cho bạn những kết quả khả quan, tuy nhiên khả quan không có nghĩa là hoàn hảo 100% , mà sẽ mang lại một kết quả chấp nhận được .

 1.Dung phần mềm chuyển đổi : Bạn tải phần mềm sau đây về, cài đặt và thực hiện (Xem Video để thấy công dụng ).
2.Chuyển đổi trực tuyến : phương pháp này khá đơn giản, bạn chỉ việc truy cập vào trang Web