Khóa Học ProE-Creo -Thiết kề từ cơ bản đến nâng cao [HOT NEW] -Tháng 7-2015

Được : 
 1. Người học được bảo hành, hỗ trợ mãi về sau
 2. Người học được hướng dẫn tận tình, chỉ tận tay, hướng dẫn tỷ mỷ của chuyên viên nhiều năm kinh -nghiệm trong đào tạo .
 3. Người học được hưởng chế độ tương tác, giảm giá đặc biệt khi tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác .
 4. Đăng ký , nhận giáo trình và cho học ngay không cần phải chờ .
1-Điều kiện tham gia.
 • Mọi người đều có thể học được , tuy nhiên có kiến thức về hình học 3D và kỹ năng làm việc với máy tính, bản vẽ kỹ thuật là một lợi thế.
2-Kiến thức thu được sau khi hoc xong phần này :
 • Huấn luyện cho học viên các kỹ thuật mô hình hóa 3D các chi tiết máy, hay sản phẩm công nghiệp , biết cách lắp ráp các chi tiết thành cụm máy hoặc máy hoàn chỉnh , xây dựng và biểu diễn các bản vẽ mẫu, xuất các bản vẽ 2D, 3D với đầy đủ khung tên , kích thước , mặt cắt , bảng kê tự động . .vv..
 • Huấn luyện cho học viên các kỹ thuật mô hình hóa sản phẩm công nghiệp có hình dạng phức tạp , các công cụ xây dựng sản phẩm nâng cao và trình thiết kế bề mặt mạnh mẽ STYLE , các kỹ thuật thiết kế ngược từ File Scan .Cung cấp cho người học các kỹ thuật thiết kế thích nghi ..
 • Cung cấp cho người học các kỹ thuật gán quan hệ chuyển động và thiết lập mô phỏng động học , giải bài toán động lực học ....,.
3-Nội dung.
 • Buổi 1 : Introduction to Pro/ENGINEER & Sketch
 • Buổi 2 : Xây dựng vật thể khối dạng đùn & Tạo thành mỏng cho chi tiết dạng khối....
 • Buổi 3 : Xây dựng vật thể khối dạng tròn xoay & Tạo gân cho chi tiết..
 • Buổi 4 : Xây dựng vật thể khối bằng cách quét tiết diện theo đường dẫn
 • Buổi 5: Xây dựng vật thể phức tạp...
 • Buổi 6 :Tạo các loại lỗ thẳng, lỗ bậc, lỗ ren ,tạo mặt vát ,vạt cạnh...
 • Buổi 7: Giới thiệu các kiểu copy, tạo mảng trong Pro/ENGINEER...
 • Buổi 8: Thực hành vẽ sản phẩm 1
 • Buổi 9: Thực hành vẽ sản phẩm 2
 • Buổi 10&11 : Lắp ráp các chi tiết rời thành cụm chi tiết & Phân rã cụm chi tiết để minh họa quá trình lắp ráp..
 • Buổi 12 : Quản lý mô hình lắp ráp ...
 • Buôi 13 & 14 : Trình bày các hình biểu diễn & ghi kích thước trong bản vẽ chi tiết & Hướng dẫn bài tập lớn
 • Buổi 15 :Basic surface design 
 • Buổi 16 : Boundary Blend
 • Buổi 17 : Variable Section Sweep
 • Buổi 18 : Curve
 • Buổi 19 & 20 :Helical Sweep & Swept Blend
 • Buổi 21 : Warp
 • Buổi 22-23 &24: Advance Design Tools
 • Buổi 25-26 & 27: Style (Interactive Surface Design Extension – ISDX) 
 • Buổi 29 &28:  Introduction to Pro/Mechanism
 • Buổi 30 : Tổng kết và Kiểm tra đầu ra.Sản phẩm thiết kế sau khi tham gia khóa học

4-Mức phí .
 • Chương trình đao tạo trực tiếp  :  1.500.000 VND/Khóa .Chi phí này đã bao gồm chi phí tài liệu và các chi phí khác . Cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác. 
 • Sinh viên được giảm 40% Học Phí  - Còn 900.000 /Khóa
 • Người học nạp học phí khi đến trực tiếp đăng ký , sinh viên có thể chia ra nạp hai lần 
  5-Đăng ký :
  • Hãy nhập các thông tin bên dưới , chú ý rằng hãy nhập chính xác thông tin để nhân viên chúng tôi liên hệ và tư vấn cho bạn .
  • Đăng ký bằng cách điền vào các thông tin và cuối cùng là bấm nút Gửi để hoàn tất