Tài Liệu Thiết Kế Nâng Cao Với Solidworks - SolidWorks Advanced Surfacing

       Bộ tài liệu này bao gồm 67 Video hướng dẫn việc thiết kế các chi tiết , các video sắc nét . Rõ ràng đây là một bột tài liệu bổ ích cho các bạn mong muốn tìm hiểu về SolidWorks cho học tập và công việc . Các video sẽ hướng dẫn bạn học Solidworks nâng cao , mô hình hóa các sản phẩm khó với nhóm lệnh vẽ Cuver 3D và nhóm lệnh bề mặt.
       Tài liệu dành chia sẽ cho 100 bạn đọc đầu tiên sau đó được dùng tặng kèm cho các bạn đọc sử dụng dịch vụ . Một số hình ảnh tài liệu như bên dưới .Link tải về : Liên hệ trực tiếp