Engineering Design and Graphics with SolidWorks - James D. Bethune.

 
Engineering Design and Graphics with SolidWorks - James D. Bethune
Hết hạn gửi link sau ba ngày kể từ khi đăng bài  (Hết ngày 24/03/2015)
     Đây là một cuốn sách dạng Scan khá tỷ mỉ, giới thiệu các chức năng SolidWorks , sách hoàn toàn bằng tiếng anh , tuy nhiên rất nhiều hình ảnh và dễ hiểu .
    Các chương được sắp xếp một cách Logic phù hợp với người mới bắt đầu làm quen với phần mềm SolidWorks . Thông tin mục lục như bên dưới , bao gồm 542 trang được chia ra làm 11 chương.
     Bạn nào thực sự quan tâm hãy chia sẽ bài viết lên tường Facebook cá nhân và để lại Email ngay dưới phần bình luận ở dưới đây, chúng tôi sẽ kiểm tra và gửi link tải về cho bạn .

Chapter 1: Getting Started
Chapter 2: Stetch Entities and Tools
Chapter 3: Factures
Chapter 4: Orthographic Views
Chapter 5: Assemblies
Chapter 6: Threads and Fasteners
Chapter 7: Dimensioning
Chapter 8: Tolerances
Chapter 9: Gears Pulleys and Chains
Chapter 10: Bearings and Fit Tolerances
Chapter 11: Cams and Springs
-------------------------------------
Một số hình ảnh liên quan đến tài liệu ở đây .