GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ CẮT VÀ DỤNG CỤ CẮT


        Môn học Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt là môn học cơ sở trong ngành cơ khí có rất nhiều thông tin về lý thuyết nhưng có tính ứng dụng thực tiễn rất cao.
       Cuốn Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt phục vụ cho khối học sinh ngành " khai thác và sữa chữa thiết bị cơ khí". Đây là cuốn giáo trình viết ngắn gọn, trong đó tác giả cố gắng trình bày dễ hiểu, súc tích những lý thuyết, khái niệm cơ bản đồng thời đưa ra chương trình phù hợp với nội dung cần đào tạo, cố gắng cập nhật những kiến thức mới nhất để đưa vào.
       Giáo trình giúp các em rất nhiều khi các em làm đồ án tốt nghiệp đối với chuyên ngành cơ khí, thông qua đó các em có thể hiểu rõ ràng nhất về các lý thuyết cắt gọn, biết cách chọn chế độ cắt gọn tối ưu... và có thể làm tài liệu tham khảo đối với mọi bạn đọc quan tâm


Tài liệu gồm 11 chương:

 • Chương 1:   Vật liệu làm dao
 • Chương 2:   Khái niệm về tiện và dao tiện
 • Chương 3:   Quá trình cắt gọn kim loại
 • Chương 4:   Lực cắt khi tiện
 • Chương 5:   Nhiệt cắt và sự mòn dao
 • Chương 6:   Tốc độ cắt cho phép - Lựa chọn thông số cắt.
 • Chương 7:   Bào và xọc
 • Chương 8:   Khoan - Khoét - Doa
 • Chương 9:   Phay
 • Chương 10: Truốt
 • Chương 11: Mài
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết











Link tải về tài liệuTại Đây