GIÁO TRÌNH MÁY TIỆN VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN       Giáo trình " Máy Tiện Và Gia Công Trên Máy Tiện" được biên soạn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Nội dung của giáo trình có thể phục vụ cho việc đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp; hệ Công nhân kỹ thuật cơ khí; hệ cao đẳng kỹ thuật cũng như làm tài liệu tham khảo cho hệ đại học cơ khí chế tạo đối với các môn học công nghệ chế tạo máy và phục vụ sản xuất.

Nội dung của giáo trình bao gồm:
Chương 1: Khái niệm cơ bản về gia công bằng tiện
Chương 2: Các cơ cấu chuyển động của máy tiện
Chương 3: Phân loại máy tiện
Chương 4: Cấu tạo của máy tiện và các trang thiết bị công nghệ
Chương 5: Một số loại máy tiện thông dụng
Chương 6: Gia công trên máy tiện
Chương 7: Máy tiện điều khiển theo chương trình số CNC
Chương 8: Biên pháp nâng cao năng suất lao động khi gia công trên máy tiện
Chương 9: Nguyên lý vận hành máy tiện
Chương 10: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên máy tiện
Bài tập lớn

Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài viết


Link tải về tài liệu: Tại Đây