GIÁO TRÌNH GIA CÔNG CƠ KHÍ/ Chia Sẻ Miễn Phí


         Gia công cơ khí là cuốn sách tổng hợp giới thiệu về công nghệ và kỹ năng cơ khí. Đây là môn học vận dụng kiến thức của nhiều ngành như: kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng kinh tế, công nghệ, sư phạm... trong hệ thống dạy nghề thuộc các hệ tập trung, tại chức, giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao...
         Nội dung của cuốn sách bao gồm những định nghĩa, khái niệm cơ bản về tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, vật liệu dụng cụ, thiết bị đo lường, hệ thống máy móc, công cụ, an toàn lao động, kỹ năng thao tác của công tác gia công cơ khí theo phương pháp truyền thống ( phay, bào, khoan, tiện...) và những kỹ năng đơn giản trong gia công cơ khí( gò, hàn, đục lỗ, mài, tiện, ren...)

         Cuốn sách này còn giới thiệu một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật gia công tiên tiến và các kỹ thuật gia công không theo phương pháp truyền thống ( gia công bằng siêu âm, laser). cuốn sách giúp cho công nhân, học sinh học nghề có tài liệu để học tập, tra cứu. Nó là cơ sở giúp cho những người muốn học nghề cơ khí hiểu được cặn kẽ, thấu đáo và hình dung được bức tranh toàn cảnh của gia công cơ khí
     
Cuốn sách gia công cơ khí bao gồm năm chương:
Chương thứ nhất: Những khái niệm cơ bản, giới thiệu những định nghĩa, khái niệm cơ bản về ngành cơ khí, kỹ thuật gia công cơ khí, về quy trình sản xuất, một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong chế tạo cơ khí, sơ bộ về phương pháp đo, dụng cụ đo...
Chương thứ hai: Gia công nguội, giới thiệu về kỹ năng gia công nguội, trắc nghiệm qua một số công việc chính như lấy dấu, gò, tán, đinh...
Chương thứ ba: Gia công hàn, bao gồm các kỹ năng cơ bản về hàn máy, thiết bị và kỹ thuật hàn hồ quang, hàn hơi, hàn cắt plasma, hàn dây...Chương thứ tư: Gia công cắt gọn trên máy, là phần chính cuốn sách gồm bốn chương giới thiệu về những khái niệm cơ bản, thiết bị và kỹ thuật gia công của các loại máy chính được trang bị cho các cơ sở gia công cơ khí theo phương pháp truyền thống.
Chương thứ năm: Giới thiệu về kỹ thuật gia công tiên tiến, sơ bộ về kỹ thuật gia công tiên tiến, các loại máy, các hệ điều hành và một số phương pháp gia công theo phương pháp truyền thống.
Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .


Link tải về tài liệu: Tại Đây