Autocad 2016

         
Định dạng PDF 
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Số Trang : 400 Trang 

        Chia sẽ cùng bạn đọc bộ tài liệu học Autocad 2016 , hoàn toàn bằng tiếng việt , được biên soạn một cách tỷ mỉ và đầy đủ nhất từ trước tới nay . Trong bộ này sẽ bao gồm toàn bộ 9 chương như sau.

Chương 1: Tour hướng dẫn tổng quan
Chương 2: Nhập dữ liệu
Chương 3: Tạo đối tượng cơ bản
Chương 4: Object Snap & Tracking
Chương 5: làm việc với đơn vị đo đạc
Chương 6: Di chuyển và sao chép đối tượng
Chương 7: Nhân bản đối tượng
Chương 8: Tổ chức bản vẽ
Chương 9: Truy vấn thông tin

       Thời gian nhận tài liệu : Bạn đọc chia sẽ trước ngày 29/06 , hệ thống sẽ tổng hợp trong ngày 30/06 , tiếng hành gửi trong 2 ngày 01-02/07/2016 .
Một số hình ảnh về tài liệu bạn đọc có thể xem qua bên dưới đây. Mốt số trang Demo bạn đọc có thể tải về theo đường link : Tại đây 
        Để tải về tài liệu , bạn đọc vui lòng thực hiện chia sẽ bài viết lên tường cá nhân tại Fan Fage chính thức của chúng tôi , sau đó để lại địa chỉ email chính xác bên dưới đây.

___________________