Rhino Cam

Rhino Cam - 61 Trang - PDF
      Giới thiệu đến độc giả tài liệu Rhino Cam , đây là tài liệu hướng dẫn cho người dùng các thao tác đơn giản đến phức tạp , các phương pháp lập trình gia công với phần mềm .
Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , định dạng PDF , 61 trang . Hệ thống hình ảnh và ngôn ngữ diễn đạt khá dễ hiểu . Toàn bộ tài liệu được chia ra làm các phần như sau .

CONTENTS
Loading RhinoCAM
Loading the Post Processor
Loading Tool Libraries
RhinoCAM Operations Menu
Machine and Stock Set Up
Setting up a file

2-AXIS MACHINING OPERATIONS
Engraving
Profiling
Pocketing
Hole Pocketing
Facing

3-AXIS MACHINING OPERATIONS
Horizontal Roughing
Parallel Finishing
Projection Pocketing
Spiral Maching 
Link tải về miễn phí : Tại đây