Principles of CADCAMCAE Systems

Principles of CADCAMCAE Systems
Định dạng :  PDF
Số trang : 600 Trang
Ngôn ngữ : Tiếng Anh 
         Giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Principles of CADCAMCAE Systems của tác giả  Kunwoo Lee . Đây thực sự là một tài liệu hay, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau , riêng bản thân sách được xuất bản vào năm 2003 .
        Nội sách được để cập trong tất cả 14 chương như tóm tắt bên dưới đây , Bạn đọc sẽ tìm thấy nhiều kiến thức về hệ thống CAD/CAM/CNC . Hiện nay tài liệu được bán trên trang Amzon với mức giá $167.36 . Tuy nhiên ở đây bạn đọc được chia sẽ miễn phí hoàn toàn .
Nội dung sách : 
 1. Introduction of CAD/CAM/CAE Systems
 2. Components of CAD/CAM/CAE Systems
 3. Basic Concepts of Graphics Programming
 4. Computer-Aided Drafting Systems
 5. Geometric Modelling Systems
 6. Representation and Manufacturing of Curves
 7. Representation and Manipulation of Surfaces
 8. Finite-Element Modelling and Analysis
 9. Optimization
 10. CAD and CAM Integration
 11. Numerical Control
 12. Rapid Prototyping and Manufacturing
 13. Virtual Engineering
 14. Standards for Communication between Systems
Một số hình ảnh về sách : 

Bạn đọc quan tâm có thể về hoàn toàn miễn phí : Tại đây