InVentor CAM - Full books

InVentor CAM - Full books - 272 Trang 
Inventor là một phần mềm có sự phát triển khá nhanh , các tính năng về thiết kế theo kiểu kéo hình đã liên tục được cập nhật, các tính năng mới liên tục bổ sung . Tính năm Cam là một bước tiến rất xa 
Tài liệu Inventor CAM chúng tôi giời thiệu bao gồm tất cả 272 trang, hoàn toàn bằng tiếng anh , được chia thành 5 phần chính như sau. Một số hình ảnh về tài liệu ở đây.
  1. Introduction
  2. CAM-Part Definition
  3. Turning Operations
  4. Milling on Mill-Turn CNC-Machines
  5. Simultaneous 5-Axis Milling on Mill-Turn CNC-Machines
    Link tải về : Tại đây