DVD hướng dẫn thiết kế bề mặt nâng cao trong SolidWorks


DVD hướng dẫn thiết kế bề mặt nâng cao trong SolidWorks
Full 67 Video 
     Toàn bộ tài liệu bao gồm 67 Video nói về các tùy chọn và hướng dẫn cách thức thiết kế các chi tiết có hình dạng phức tạp bằng các lệnh bề mặt . Thông qua tài liệu này bạn đọc sẽ được hướng dẫn một cách tỷ mỉ về các tùy chọn đồng thời là các bước thực hành .


Link tải về :  Hết hạn chia sẽ miễn phí , vui lòng liên hệ trực tiếp