Solidworks 2012 EssentialsTi - Full books


Solidworks 2012 Essentials

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , hệ thống hình ảnh minh họa sinh động dễ hiểu , tài liệu định dạng PDF , 512 Trang A4 . Thông qua tài liệu bạn đọc sẽ nắm được các kỹ thuật xây dựng các biên dạng, các lệnh xây dựng đối tượng cơ bản , lắp ráp , biểu diễn bản vẽ 2D , xây dựng bảng kê  ....

Nội dung như sau : 
 1. Solidworks Basics and User Interference
 2. Introduction to Sketching 
 3. Basic Part Modelling
 4. Modelling a Casting or Forging
 5. Patterning
 6. Revolved Features
 7. Shelling and Ribs
 8. Editing: Repairs
 9. Editing: Design Changes
 10. Configurations
 11. Using Drawings
 12. Bottom-up Assembly Modelling
 13. Using Assemblies