PTC Creo Expert Moldbase Extension 9.0


PTC Creo Expert Moldbase Extension 9.0 


PTC Creo Expert Moldbase Extension 9.0 (EMX 9.0 ) mà Modul chuyên dụng dành cho thiết kế khuôn mẫu , người dùng làm chủ được Modul này sẽ sỡ hữu một tốc độ thiết kế cực kỳ nhanh chóng .  Hiện nay phiên bản mới nhất là 9.0 hỡ trợ từ ProEV5.0 đến Creo 3.0  Một số hình ảnh thiết kế khuôn với PTC Creo Expert Moldbase Extension .
Link tải về ở đây : Tại đây 

Link hướng dẫn cài ở đây : Tại đây