Machine Drawing


Machine Drawing
Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc các cách thức biểu diễn bản vẽ , xây dựng các kết cấu cơ khí, và nhiều yếu tố khác liên quan đến bản vẽ , bạn đọc sẽ thấy nó rất chi tiết và dễ hiểu  . Đây là một tài liệu đáng tham khảo , đặc biệt dành cho các bạn trẻ mới vào nghề . Tài liệu định dạng PDF - 474 Trang chia thành 21 chương -Hoàn toàn bằng tiếng anh .Link dự phòng : https://adf.ly/1KQBD5