AutoCAD 2016 For Beginners

AutoCAD 2016 For Beginners
         Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 463 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thức sử dụng Autocad 2016 từ cơ bản đến nâng cao , bao gồm cả phần vẽ 3D . Nội dung bao gồm các chương sau đây :

Chapter 1: Introduction to AutoCAD 2016
Chapter 2: Drawing Basics
Chapter 3: Drawing Aids
Chapter 4: Editing Tools
Chapter 5: Multi View Drawings
Chapter 6: Dimensions and Annotations
Chapter 7: Parametric Tools
Chapter 8: Section Views
Chapter 9: Blocks, Attributes and Xrefs
Chapter 10: Layouts & Annotative Objects
Chapter 11: Templates and Plotting
Chapter 12: 3D Modeling Basics
Chapter 13: Solid Editing & generating 2D views
Chapter 14: Creating Architectural Drawings


Link tải về : Liên hệ trực tiếp