Tài Liệu Thiết Kế Khuôn | Injection Molds 130 Proven DesignsBộ tài liệu này phân tích kết cấu của hơn 100 bộ khuôn mẫu điển hình. Giúp lựa chọn và tính toán kết cấu khuôn hợp lý. Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , bao gồm nhiều phần khác nhau . Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến tài liệu .

Link tải về : Liên hệ trực tiếp