Tài liệu Mastercam X7

Hướng dẫn thực hành
Mastercam x7

        Tài liệu được biên soạn bở tác giả  KS Hoàng Thiệu , hiện đang công tác tại Nhật , tác giả viết theo lỗi hướng dẫn làm việc thực tế , Với kiểu viết này bạn đọc có thể đọc và ứng dụng ngay trong công việc hàng ngày . Tài liệu bao gồm hai phần chính với tống số trang gần 70 Trang . Rất đáng để bạn đọc biết đến .
     
Hãy chia sẽ thông tin tài liệu cho cả cộng đồng cùng biết bằng cách chia sẽ link lên các trang xã hội , như vậy là bạn đã giúp chúng tôi phát triển phòng trào , vì một cơ khí Việt Nam vững mạnh .
Link tải về : Tại đây 
Pass nếu có là : www.mastercamlearning.com