Thiết kế nâng cao Creo-ProE

 1. Người học được bảo hành, hỗ trợ mãi về sau
 2. Người học được hướng dẫn tận tình, chỉ tận tay, hướng dẫn tỷ mỷ của chuyên viên nhiều năm kinh -nghiệm trong đào tạo .
 3. Người học được hưởng chế độ tương tác, giảm giá đặc biệt khi tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác .
 4. Đăng ký , nhận giáo trình và cho học ngay không cần phải chờ .
  Kiến thức thu được sau khi hoc xong phần này :

  • Huấn luyện cho học viên các kỹ thuật mô hình hóa 3D các chi tiết máy, hay sản phẩm công nghiệp có hình dạng phức tạp , các công cụ xây dựng sản phẩm nâng cao và trình thiết kế bề mặt mạnh mẽ STYLE , các kỹ thuật thiết kế ngược từ File Scan .Cung cấp cho người học các kỹ thuật thiết kế thích nghi ..
  • Cung cấp cho người học các kỹ thuật gán quan hệ chuyển động và thiết lập mô phỏng động học , giải bài toán động lực học ....,.
  Kỹ năng.
  • Sử dụng thành thạo ProE trong thiết kế các vật thể phức tạp 
  • Sử dung thành thạo ProE để mô phỏng động học , giải các bài toán động lực học 
  Nội dung.
  • Buổi 1 :Basic surface design 
  • Buổi 2 : Lesson 2 : Boundary Blend
  • Buổi 3 : Variable Section Sweep
  • Buổi 4 : Curve
  • Buổi 5 & 6 :Helical Sweep & Swept Blend
  • Buổi 7 : Warp
  • Buổi 8-9 &10: Advance Design Tools
  • Buổi 10 &12: Style (Interactive Surface Design Extension – ISDX) 
  • Buổi 13 &14:  Introduction to Pro/Mechanism
  • Buổi 15 : Tổng kết và Kiểm tra đầu ra.
  Giáo trình học: 
  • Giáo trình học được biên soạn một cách công phu,dễ hiểu và đặc biệt là đồng bộ với các phiên bản phần mềm theo học để học viên dễ dàng tiếp cận, hạn chế đến mức tối thiểu các khó khăn khi người học thực hành ở nhà . Một số hình ảnh giáo trình hướng dẫn thực hành. Xem ở phần bên dưới.
  Mức phí .
  • Mức phí :  900.000/Khóa  , Chi phí này đã bao gồm chi phí tài liệu và các chi phí khác . Cam kết không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.
  • Người học nạp học phí khi đăng ký trực tiếp tại MCE , sinh viên được phép chia ra đóng làm hai đợt .
  Đăng ký :
  • Hãy nhập các thông tin bên dưới , chú ý rằng hãy nhập chính xác thông tin để nhân viên chúng tôi liên hệ và tư vấn cho bạn .
  • Hạn chót đăng ký : Đăng ký trước ngày 10/04/2015 
   Một số hình ảnh giáo trình đào tạo và các phần liên quan khóa học :
   Đăng Ký : Liên hệ trực tiếp khung chát